Banner Image

Ny kunnskap om optimalt inntak og lagring av tørrfiskproduksjon

Tørrfiskprodusenter baserer mye av prosessbeslutningene sine på erfaringskunnskap. Men det er kontinuerlig endringer, og det oppleves at temperaturen tidlig på våren er høyere enn før. Et nylig avsluttet FHF prosjekt kommer nå med anbefalinger og retningslinjer for optimalt tidspunkt for inntak av tørrfisk og for betingelsene under ettertørking, samt lagring av tørrfisk for hver enkelt lagertype. Nyttig kunnskap som kan tas i bruk av næringen.
Fagfelt:

10 mai 2017
Skrevet av: FHF
Foto av: Lorena G Jornet
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215