Banner Image

Fullskala dokumentasjon av effekt på lakselus og fiskevelferd

Oppdrettsnæringen har et stadig økende behov for alternative avlusingsstrategier. Et FHF prosjekt har hatt som mål å dokumentere fiskevelferd og effekt mot lus. Veterinærinstituttet har hatt ansvar for å dokumentere denne effekten ved utprøving av Flatsetsund Engeneering AS sitt avlusingssystem om bord på flåten «Enabler One». Prosjektet er nå ferdig og resultatene klare.
Fagfelt:

03 mai 2017
Skrevet av: FHF
Error loading Razor Script PredefinedProjects.cshtml
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215