Banner Image

Hvordan vurdere og dokumentere velferd for laks?

Velferd for laksen er helt sentralt for havbruksnæringen. FHF har nå utarbeidet en omfattende kunnskapsstatus og konkrete forslag til hvordan velferd for laks i oppdrett kan vurderes og dokumenteres.
Fagfelt:

23 jun 2017
Skrevet av: FHF
Error loading Razor Script PredefinedProjects.cshtml
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215