Banner Image

Større fangstkontroll og artsseleksjon ved bruk av snurrevad

Snurrevad har på kort tid blitt et effektivt redskap for fangst av torsk. Så effektivt at man har sett behov for å begrense fangsten og ha mulighet for å selektere på art under fisket.

20 des 2017
Skrevet av: FHF
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215