Banner Image

Lusekontroll langs kysten 2017 - kreativ bruk av leppefisk

Gode diskusjoner, situasjonsbeskrivelser og erfaringsutveksling. Har vi opplevd et paradigmeskifte i lusekontrollen? Møterekken «Langs kysten 2017» er nå gjennomført og i alt 9 steder fra Stord til Alta har vært besøkt med totalt 270 deltakere. Hensikten med møterekken har vært å ta utgangspunkt i dagens lakselussituasjon og gjennom diskusjon få frem hva som fungerer og hva som oppleves som utfordrende. Mye har kommet frem i disse møtene og det er også påpekt kunnskapsbehov som kan være viktig for videre utvikling av en god kontrollstrategi mot lakselus.
Fagfelt:

19 des 2017
Skrevet av: FHF
Foto av: Randi Grøntvedt - Inaq
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215