Banner Image

Pelagisk Arena - Nå kan du lese foredragene

Om lag 220 mennesker deltok på årets arrangement.
Fagfelt:

02 sep 2017
Skrevet av: FHF
Foto av: FHF
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215