Banner Image

Forebygging av lakselus - to utlysninger fra FHF

Utlysningene har en ramme på 37 millioner kroner.

01 jun 2017
Skrevet av: FHF
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215