Banner Image

Best practice for pumping av pelagisk fisk

Den pelagiske flåten leverer i dag fisk som brukes til konsumanvendelse, en tilpasning som har vært viktig over tid for å øke verdiskapningen fra fisket. Utfordringen for videre utvikling er tilgang på bedre systemer for håndtering og oppbevaring av fangst. Et nylig avsluttet FHF prosjekt gir nå næringen tilgang til «best practice» løsninger på kvalitet både ved pumping og overpumping av makrell.
Fagfelt:

20 apr 2017
Skrevet av: FHF
Foto av: SINTEF Ocean AS
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215