Banner Image

Automatisert landegning for kystlineflåten

Kystlinefisket er arbeidsintensivt og de variable kostnadene er høye sammenlignet med andre fiskerier. Et avsluttet FHF prosjekt viser nå et stort potensiale i å forbedre og tilpasse operasjoner og arbeidsstasjoner om bord og på land. Dette vil kunne bidra til både til økt lønnsomhet og betydelig forbedret HMS.
Fagfelt:

18 apr 2017
Skrevet av: FHF
Foto av: SINTEF Ocean
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215