Banner Image

Mister tamlaksen evnen til å gå opp i ferskvann?

Dersom rømt laks ikke hadde søkt opp i elvene, ville det hatt stor betydning for risiko for effekter på villaks. Det kan ha så stor betydning at FHF har valgt å igangsette et prosjekt for å undersøke mulighetene for dette.

03 apr 2017
Skrevet av: FHF
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215