Banner Image

Skjema for forskningsinstitusjoner

Om innspillet/prosjektideen


 • Har ideen relevans til FHFs handlingsplan?
 • Har ideen vært diskutert med bedrift(er)/næringsaktør(er)?
 • Oppgi referanseperson(er)

 • Nytteverdien for næringen
 • Resultatmål. Disse bør være kvantifiserbare om mulig.
 • Maks 2 sider, fortrinnsvis på norsk
 • Dokumentet må være enten .doc / .docx / .odt / .pdf

Annen relevant forskning på dette området

 • Kortfattet med referanser
 • Planlegges det samarbeid med andre miljøer for å løse FoU-utfordringen i dette aktuelle innspillet?
 • Gi referanser også til internasjonale FoU-miljøer.
 • Hevder FoU-miljøene rettigheter til resultater som måtte forekomme?
 • Foreligger det planer om patentering?

FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 921 995 121