Banner Image

Skjema for Bedrift


  • Nytteverdien for næringen
  • Resultatmål. Disse bør være kvantifiserbare om mulig.
  • Maks 2 sider, fortrinnsvis på norsk
  • Dokumentet må være enten .doc / .docx / .odt / .pdf

FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 921 995 121