Banner Image

Industri, konvensjonell

FHF skal utvikle kunnskap som gir grunnlag for økt bearbeiding av konvensjonelle produkter og verdiskaping i Norge. 

2019 målsettinger

  • Utvikle og implementere automatiske løsninger for mer rasjonell produksjon. 

  • Kutte kostnader og minimere miljøavtrykk (salt, strøm, emballasje, lager, etc.). 

  • Øke verdien av restråstoff fra konvensjonell produksjon. 

  • Skaffe nødvendig dokumentasjon relatert til regelverk og markedskrav.

 

Kontaktperson:

Lorena Gallart Jornet
Kontaktperson:
 
Lorena Gallart Jornet
fagsjef industri/foredling, konvensjonell - Ålesund
Tlf: +47 982 22 479
FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 921 995 121