Banner Image

Industri, konvensjonell

FHF skal utvikle kunnskap som bidrar til økt lønnsomhet i konvensjonell produksjon. 

 

2018 målsettinger:

  • Utvikle og implementere automatiske løsninger for mer rasjonell produksjon.

  • Sikre kostnadsbesparelse og miljøvennlig produksjon (salt, strøm, emballasje, lager, etc.).

  • Skaffe tilveie dokumentasjon som kan bidra til å løse utfordringer knyttet til regelverk og    markedskrav.

 

Kontaktperson:

Lorena Gallart Jornet
Kontaktperson:
 
Lorena Gallart Jornet
PhD fagsjef industri/foredling, konvensjonell - Ålesund
Tlf: +47 982 22 479
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215