Banner Image

Fiskeri- og fartøyteknologi

FHFs prosjekter skal bidra til å utvikle teknologi som reduserer miljøpåvirkninger, gir bedre fangstkontroll og effektiviserer kvalitetsfremmende fangsthåndtering.

2019 målsettinger

  • Utvikle teknologi for et effektivt og lønnsomt fiskeri med god fangstkontroll. 

  • Utvikle teknologi for effektiv og kvalitetsfremmende fangsthåndtering. 

  • Utvikle beslutningssystemer og simuleringsverktøy for å oppnå effektivitet, kostnadsreduksjon, redusert energiforbruk samt sikre arbeidsoperasjoner.

 

Kontaktperson:

Rita Naustvik Maråk
Kontaktperson:
 
Rita Naustvik Maråk
fagsjef fiskeriteknologi - Ålesund
Tlf: +47 415 64 306
Roar Pedersen
Kontaktperson:
 
Roar Pedersen
fagsjef fartøyteknologi - Ålesund
Tlf: +47 480 77 688
FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 921 995 121