Banner Image

Fersk og fryst torskefisk

FHF skal bidra til å skape konkurransedyktig fullautomatisert filetering i Norge. 

 

2018 målsettinger

  • Utvikle fullautomatisert filetproduksjon for hvitfisk.

  • Bidra til kvalitetssikring gjennom forskningsbasertdokumentasjon.

  • Sikre forskningsbasert kunnskap på de viktigste områder for utnyttelse av restråstoff i hvitfiskindustrien.

Kontaktperson:

Frank Jakobsen
Kontaktperson:
 
Frank Jakobsen
fagsjef industri/foredling, hvitfisk fersk/filet - Tromsø
Tlf: +47 934 54 221
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215