Banner Image

Fersk og fryst torskefisk

FHF skal bidra til å skape konkurransedyktig og lønnsom fullautomatisert filetering i Norge.

 

2019 målsettinger

  • Utvikle fullautomatisert filetproduksjon for hvitfisk. 

  • Bidra til kvalitetsforbedring gjennom forskningsbasert dokumentasjon og implementering. 

  • Sikre forskningsbasert kunnskap på de viktigste områdene for å øke verdien av restråstoff i hvitfiskindustrien.

Kontaktperson:

Frank Jakobsen
Kontaktperson:
 
Frank Jakobsen
fagsjef industri/foredling, hvitfisk fersk/filet - Tromsø
Tlf: +47 934 54 221
FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 921 995 121