Banner Image

Hvitfisk

Norsk hvitfisknæring består av en variert fangstflåte og har en prosessteknologi som stadig blir mer automatisert i kampen for å holde arbeidsplasser i landet.

Felles for hele flåten er arbeidet med å levere fisk av stabil og god kvalitet. Så har de enkelte leddene i flåten mer særegne utfordringer, eksempelvis linenæringen som ønsker seg et kostnadseffektivt kunstig agn, mens i trål og snurrevadleddet er det fortsatt fokus på fangstkontroll, artsseleksjon for utsortering av uønsket bifangst og mengdekontroll for å øke kvaliteten på fangsten. Konvensjonell industri produserer klippfisk, saltfisk og tørrfisk.

 

Ettersom mer av prosesseringen blir automatisert og kostnadseffektiv så er nye utfordringer å kunne levere godt råstoff gjennom hele året. God kvalitet på både ferskt og fryst råstoff betyr blant annet fisk som ikke har blodspor, parasitter eller som er nedfryst- eller tint optimalt. Videre arbeid med kvalitet og det å automatisere kvalitetsmåling er viktig. I tillegg er det et stort kvantum med restråstoff som har betydelig potensial til å kunne utnyttes ytterligere. Derfor trengs FoU-innsats.

 

FHF har organisert forskningsinnsatsen på hvitfisk på fire områder; fiskeri- og fartøyteknologi, industri konvensjonell, fersk og fryst torskefisk og skalldyr, pluss rammebetingelser villfisk som er felles for hvitfisk og pelagisk.

 

FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 921 995 121