Banner Image

Rammebetingelser

FHF skal bidra til at næringens rammebetingelser er bygget på forskningsbasert kunnskap.

 

2018 målsetting

  • Frembringe forskningsbasert kunnskap om regelverksutvikling for videre utvikling av havbruksnæringen i Norge.

Kontaktperson:

Berit Anna Hanssen
Kontaktperson:
 
Berit Anna Hanssen
fagsjef FoU- Oslo
Tlf: +47 951 43 621
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215