Banner Image

Kvalitet laksefisk

FHF skal bidra til å løse de viktigste utfordringene som påvirker kvaliteten på norsk laks.

2019 målsettinger

  • Finne årsaker til dannelse av mørke flekker i laksefilét samt utvikle tiltak som kan hindre at de oppstår

  • Avdekke forhold som sikrer god innfarging og bedre utnyttelse av pigment fra fôret for å gi en stabil og jevn farge på laks og ørret.

  • Sikre god nok kunnskap til å ivareta laks som trygg mat.

  • Utvikle metoder for smittefri håndtering av slaktefisk, skånsom transport inn til slakteri, effektiv kjøling og god utblødning av laks.

  • Utvikle bedre metoder som kan måle kvalitet med hensyn til tekstur, farge, melanin og mulige avvik.

  • Finne årsak til bruskvekst i laksefilet.

Kontaktperson:

Kristian Prytz
Kontaktperson:
 
Kristian Prytz
fagsjef industri/foredling, havbruk - Tromsø
Tlf: +47 99 58 53 87
FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 921 995 121