Banner Image

Kvalitet laksefisk

FHF skal bidra til å løse de viktigste utfordringene som påvirker kvaliteten på norsk laksefisk.

2018 målsettinger

  • Finne årsak til dannelse av mørke flekker i laksefilét og utvikle tiltak som kan hindre at de oppstår.

  • Avdekke forhold som sikrer god innfarging og bedre utnyttelse av pigment fra fôret for å gi en stabil og jevn farge på laks og ørret.

  • Sikre laks som trygg mat ved å utvikle på metoder som kan fjerne listeria fra laksefilét.

  • Utvikle metoder som sikrer smittefri håndtering av slaktefisk, skånsom transport inn til slakteri, effektiv kjøling og god utblødningav laks.

  • Utvikle bedre metoder som kan måle kvalitet i form av tekstur, farge, melanin og andre typer avvik.

 

Kontaktperson:

Kristian Prytz
Kontaktperson:
 
Kristian Prytz
fagsjef industri/foredling, havbruk - Tromsø
Tlf: +47 99 58 53 87
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215