Banner Image

Havbruk og miljø

Innsatsen er rettet mot tre hovedmålsettinger:

Dokumentere næringens miljømessige fotavtrykk og ressursutnyttelse

Kunnskap og verktøy som sikrer effektiv forebygging og kontroll av lakselus med minst mulig medikamentbruk.

Kunnskap og verktøy for å forebygge rømming og genetiske effekter på villaks.

RensefiskNytt

FHF tar sikte på å gi ut 3 - 4 nyhetsbrev hvert år fremover, og vil også neste år ta initiativ til en nasjonal rensefiskkonferanse.
Se her for  RensefiskNytt

 

 

Kontaktperson:

Kjell Maroni
Kontaktperson:
 
Kjell Maroni
fagsjef havbruk - Trondheim
Tlf: +47 907 47 890
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215