Banner Image

Havbruk og miljø

FHF skal frembringe forskningsbasert dokumentasjon av miljøeffekter fra havbruk og kunnskap som kan bidra til å redusere disse. 

 

Innsatsen er rettet mot tre hovedmålsettinger:

2018 målsettinger

  • Utvikle nye og bedre verktøy og kunnskap som sikrer effektiv forebygging og kontroll av lakselus med minst mulig medikamentbruk og lite håndtering av laksen.

  • Dokumentere næringens miljømessige fotavtrykk

  • Utvikle kunnskap og verktøy for å forebygge rømming og genetiske effekter på villaks

 

RensefiskNytt

FHF tar sikte på å gi ut 2-3 nyhetsbrev hvert år
Se her for  RensefiskNytt

 

LuseNytt

FHF tar sikte på å gi ut 2-3 nyhetsbrev hvert år

Se har for LuseNytt

 

Kontaktperson:

Kjell Maroni
Kontaktperson:
 
Kjell Maroni
fagsjef havbruk - Trondheim
Tlf: +47 907 47 890
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215