Banner Image

Fiskehelse og fiskevelferd

Det er et stort spekter av problemstillinger relatert til fiskehelse og fiskevelferd, og mange av aktivitetene løper over lang tid der flere prosjekter finansiert av næringen selv, Forskningsrådet og FHF overlapper hverandre i tid.

Det er ofte svært langvarig å få løst FoU-utfordringer innen fiskehelse, og grunnleggende og forskningstunge aktiviteter er svært nødvendig, der både næring og forskningsmiljøer må ha kompetanse på en rekke områder som mikrobiologi, immunologi, molekylærbiologi og fysiologi.

Kontaktperson:

Sven Martin Jørgensen
Kontaktperson:
 
Sven Martin Jørgensen
fagsjef fiskehelse - Oslo
Tlf: +47 918 85 848
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215