Banner Image

Fôr og fôrressurser

FHF skal fremskaffe kunnskap om fôrråvarer og fôrsammensetning som sikrer god fiskehelse, og som bidrar til at nye bærekraftige fôrressurser kan tas i bruk.

2019 målsettinger

  • Bidra til generisk kunnskap for hele verdikjeden ved introduksjon av nye fôrråvarer til laksefisk.

  • Sikre at fiskens helse ivaretas gjennom kunnskap om optimal sammensetning av næringsstoffer i fôret.

Kontaktperson:

Sven Martin Jørgensen
Kontaktperson:
 
Sven Martin Jørgensen
fagsjef fiskehelse - Oslo
Tlf: +47 918 85 848
FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 921 995 121