Banner Image

Havbruk

Norsk havbruksnæring produserer fisk, bygger samfunn og driver innovasjon i høyt tempo.

Norge er verdensledende på biologi og teknologi innen havbruk, og hver dag spises det 14 millioner måltider med norsk laks rundt om i verden. I fjor skapte næringen verdier for 62 milliarder kroner, og sysselsatte 33 000 årsverk (inkludert ringvirkninger fra havbruk).

Næringen har et betydelig potensial for videre vekst, men det forutsetter bærekraftig drift og utvikling. Et bærekraftig oppdrett som sikrer at det miljømessige fotavtrykket holdes innenfor akseptable rammer, er en forutsetning for langsiktig vekst av næringen. For å kunne utnytte en større del av potensialet som ligger i oppdrett av laksefisk gjenstår det å løse noen helt sentrale utfordringer og samtidig danne solid kunnskapsgrunnlag for gode rammebetingelser for næringen. Lakselus og fiskehelse- og velferd er eksempler på områder som det trengs mer kunnskap om. Det gjenstår også å løse utfordringer knyttet til kvalitet og fiskesykdommer. Aktører i næringen deler på resultater fra forskningsinnsatsen, resultatene kommer hele næringen til gode. I tillegg er næringen veldig fragmentert, fra store globale konsern til små lokale oppdrettere. Da er det å samle forskningsinnsatsen et fornuftig grep, som gjøres gjennom FHF.

FHF har organisert havbruksinnsatsen på fem hovedområder; havbruk og miljø, kvalitet, fiskehelse og fiskevelferd, fôr og fôrressurser samt rammebetingelser.

FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 921 995 121