Banner Image

Havbruk

Norsk havbruksnæring er verdensledende.Den er en betydelig næring, den stor skaper aktivitet langs hele kysten og den er en viktig bidragsyter til verdiskapingen i Norge. Norsk Laks - hovedproduktet fra havbruksnæringen - er kjent og etterspurt over hele verden.Samtidig har næringen et betydelig potensiale for videre vekst. Forskning og utvikling er grunnlaget for den posisjonen næringen har i dag, og er en forutsetning for at næringen skal kunne realisere sitt potensiale. Det som kjennetegner næringen er hvordan svært viktige utfordringer og muligheter er felles for alle aktører. Det gjelder miljøhensyn, det gjelder fiskehelse, det gjelder generelle kvalitetshensyn.
Derfor er også den næringsrettede forskningsinnsatsen effektiv når den gjennomføres generisk, som felles FoU-prosjekter. FHF har organisert havbruksinnsatsen på fem hovedområder; havbruk og miljø, kvalitet, fiskehelse og fiskevelferd, fôr og fôrressurser og rammebetingelser.

Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215