Banner Image

Sjømat

Forskningsbasert kunnskap om sjømaten skal øke verdien av produktene. 

2018 målsettinger:

  • Bidra til forskningsbasert kunnskap og dokumentasjon om ernæring og ernæringseffekter av produktene og restråstoff / biprodukter.

 

Kontaktperson:

Berit Anna Hanssen
Kontaktperson:
 
Berit Anna Hanssen
fagsjef FoU- Oslo
Tlf: +47 951 43 621
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215