Banner Image

Sameksistens

FHF skal bidra med forskningsbasert kunnskap om sameksistens mellom havbruk og villfisksektoren. 

2018 målsettinger:

  • Fylle kunnskapshull mellom fiskeri og havbruk.

  • Sikre best mulig bruk av havareal for både havbruk og fiskeri.

  • Kartlegge synergier og muligheter mellom havbruk og fiskeri

 

Kontaktperson:

Eirik Sigstadstø
Kontaktperson:
 
Eirik Sigstadstø
fagsjef marine ressurser - Trondheim
Tlf: +47 412 64 616
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215