Banner Image

Markedsadgang

FHF skal bidra til gode handelsbetingelser for sjømatnæringen gjennom forskningsbasert dokumentasjon på effekter, konsekvenser og potensialer.  

2018 målsettinger:

  • Bidra til at arbeidet for å oppnå best mulig markedsadgang har nødvendig forskningsbasert dokumentasjon.

  • Bidra med forskning og kunnskap som støtter opp under sjømatnæringens behov forbundet med nye dokumentasjons- og markedskrav.

  • Fremskaffe kunnskap som gjør sjømatnæringen bedre i stand til å håndtere oppståtte eller mulige trusler mot næringens markedsadgang og påvirke prosesser som har betydning for næringens fremtidige markedsadgang.

 

Kontaktperson:

Berit Anna Hanssen
Kontaktperson:
 
Berit Anna Hanssen
fagsjef FoU- Oslo
Tlf: +47 951 43 621
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215