Banner Image

Marint restråstoff

Marin ingrediensindustri utgjør en vesentlig del av verdiskapingen i norsk marin næring. Økt tilgang til restråstoff gjennom utivdet mulighet for distribusjon uten kvalitetstap er poengterte FoU-utfordringer for sektoren. Bedriftene har og behov for dokumentasjon av egenskaper og ernæringsmessige effekter av produkter.

Kontaktperson:

Frank Jakobsen
Kontaktperson:
 
Frank Jakobsen
fagsjef industri/foredling, hvitfisk fersk/filet - Tromsø
Tlf: +47 934 54 221
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215