Banner Image

Felles satsingsområder

Størstedelen av FHFs prioriteringer skjer langs de tre verdikjedene havbruk hvitfisk og pelagisk. Slik er også handlingsplanen organisert. Imidlertid vil noen aktiviteter være mest effektivt innrettet om de er organisert på tvers av verdikjedene.

Det gjelder de tre områdene markedsadgang, sjømat og sameksistens havbruk-villfisk.

Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215