Banner Image

Felles satsingsområder

Størstedelen av FHFs FoU-investeringer skjer innenfor den enkelte sektor i næringen, slik også handlingsplanen er oppdelt. Men for å få mest mulig nytte av midlene må noen aktiviteter og prosjekter organiseres på tvers av sektorer.

Dette gjelder områder som sjømat og helse, marint restråstoff, markedsadgang og sameksistens, der prosjekter på tvers gir synergieffekter og mer nytte for næringen.

Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215