Banner Image

Rammebetingelser

Effektiv FoU vil være viktig for flåtens utvikling og lønnsomhet, og avgjørende faktorer er sterk forankring i næringen og i enkeltaktører, og et velfungerende samspill mellom næringsaktør, leverandørindustri og FoU-institusjon.

Kontaktperson:

Roar Pedersen
Kontaktperson:
 
Roar Pedersen
fagsjef fartøyteknologi - Ålesund
Tlf: +47 480 77 688
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Universitetsgata 10,
0164 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215