Banner Image

RUBIN-konferansen 2010

Prosjektnummer: 900353
Status: Avsluttet
Startdato: 01.10.2009
Sluttdato: 10.02.2010
Søk etter andre prosjekter
 

Oppnådde resultater

Stiftelsen Rubin anser at konferansen ble gjennomført som planlagt og at den var vellykket. Det var 160 deltakere.
 
Program og alle foredrag kan lastes ned fra RUBINs webside: http://www.rubin.no/konferansen10/

Publikasjoner (27)

Disse publikasjonene er tilgjengelige via denne adressen:
http://fhf.no/prosjektdetaljer/?projectNumber=900353

Bakgrunn

Stiftelsen RUBIN har som mål å bidra til en total utnyttelse av fisk og økt verdiskapning av biproduktene i Norge. RUBIN arrangerer biråstoffkonferanse hvert 3. år

Resultatmål

Å formidle problemstillinger og resultater fra de senere års arbeid med biråstoffprosjekter i RUBIN, samt ta opp andre aktuelle problemstillinger knyttet til verdiskaping av marint biråstoff.
 
I tillegg skal konferansen være en møteplass for aktører i næringen, forskning, virkemiddelapparat, myndigheter og organisasjoner.

Forventet nytteverdi

Nytten vil være økt kunnskap og forbedret  nettverk blant deltakerne.

Gjennomføring

Arbeidet består i planlegging og gjennomføring av en to-dagers konferanse på Rica Hell Hotel, Stjørdal 3. og 4. februar 2010.

Stiftelsen RUBIN er prosjektansvarlig.

Formidlingsplan

Program med påmelding legges ut på RUBINs webside, i tillegg til at RUBIN-nytt og konferansebrosjyre sendes ut til potensielle deltakere på forhånd.
 
Program, deltakerliste og foredrag legges ut på RUBINs webside etter avsluttet konferanse. Ellers er fiskeripressen tilstede og skriver om aktuelle saker som tas opp på konferansen.


Enkelte eldre prosjekter i databasen, særlig fra før år 2008, kan fremstå med mangelfull informasjon på grunn av overgang til nytt nettsted. Vi jobber fortløpende med forbedringer, skulle du oppdage feil, ikke nøl med å ta kontakt med prosjektansvarlig hos oss.

Skriv ut
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215