Banner Image

Utnyttelse av dødfisk eller videreforedling av fiskekonsentrat i syre (ensilasjekonsentrat) i laksenæringen

Prosjektnummer: 900253
Status: Avsluttet
Startdato: 01.05.2009
Sluttdato: 01.08.2009
Søk etter andre prosjekter
 

Oppnådde resultater

Forsøkene viste at forbrenning av dette materialet lar seg gjøre med god utbrenning. Materialet har høyt energiinnhold, og en ser for seg forbrenning uten støttebrensel. Testene viser at materialet må varmes og eksponeres for flammer for å kunne antenne. Det kan videre mates inn i brennkammeret uten risiko for eksplosiv oppførsel. Som forventet viser målingene at det er behov for tiltak for både NOx- og CO₂-reduksjon.

Publikasjoner (1)

Disse publikasjonene er tilgjengelige via denne adressen:
http://fhf.no/prosjektdetaljer/?projectNumber=900253

Bakgrunn

Totalt oppstår det bortimot 40 000 tonn dødfisk fra oppdrettsanleggene i Norge. Dette er definert som kategori 2 materiale i hht. EUs Biproduktforordning og er ikke tillatt brukt i fôr til oppdrettsfisk eller husdyr. Det kan aksepteres i fôr til pelsdyr og kjæledyr, men disse markedene er relativt små. Alternativet kan være å bruke energien i dette råstoffet, enten som biogass eller som ved forbrenning.

En aktuell løsning er å bygge opp en forbrenningsløsning i tilknytning til Scanbios prosess-anlegg for ensilerte fiskebiprodukter i Bjugn, og benytte energien i dødfisken som erstatning for fyringsolje. Forbrenning av avvannet ensilasje tilsvarende ca. 25 000 tonn dødfisk kan erstatte 4 000 tonn fyringsolje, som har en verdi på 18 mill kr.

Resultatmål

Å utføre forbrenningsforsøk av ensilert kategori 2 biprodukter fra oppdrettsnæringen for å se hvordan dette råstoffet oppfører seg i forbrenningen, samt analysere avgassen og asken. Dette for å kunne gi grundigere underlag for å vurdere best mulig teknologi, samt identifisere mulige forbrenningsproblemer i fremtidig håndtering av produktet.


Forventet nytteverdi

Man ønsker å finne en optimal løsning mht. økonomi og miljø for store deler av kategori 2 materiale fra oppdrettsnæringen i Norge.

Gjennomføring

Prosjektet gjennomføres av SINTEF Energi som, i samarbeid med Norsk Inova og Norges forskningsråd, har etablert et nytt forbrenningskammer med intern tørke (ID-teknologi) som har vist å kunne forbrenne bl.a. slam med høyt vanninnhold.

Råstoffet som skal forbrennes er avvannet, ensilert råvare fra Scanbio, som har utviklet en kostnadseffektiv metode for fjerning av vann fra ensilasje.

Formidlingsplan

Resultatene publiseres i RUBIN-rapport 183, som er tilgjengelig på RUBINs webside (www.rubin.no) og FHFs nettsider.

Videre presenteres resultatene i RUBIN-nytt, juli 2009, og på RUBIN-konferansen 2009.


Enkelte eldre prosjekter i databasen, særlig fra før år 2008, kan fremstå med mangelfull informasjon på grunn av overgang til nytt nettsted. Vi jobber fortløpende med forbedringer, skulle du oppdage feil, ikke nøl med å ta kontakt med prosjektansvarlig hos oss.

Skriv ut
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215