Banner Image

Hva skjer med luseskjørt i strøm og bølger?

FHF og SINTEF Ocean inviterer til gratis erfaringsseminar med demoforsøk i SINTEF Oceans flumetank i Hirtshals, Danmark.


10 May 2017 Kl: 12:37
Skrevet av: Cecilie Bakken Sneesby
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215