Banner Image

Viktige møter langs kysten om lusekontroll i løpet av høsten

Som del av FHFs storsatsing på forebygging og kontroll med lakselus arrangeres i høst en serie møter på ni ulike steder langs kysten. Det blir utveksling av ny kunnskap og erfaringer, fra forskning og fra operasjonell drift. Møtene blir viktige bidrag til bedret kontroll med lakselus på den enkelte lokalitet.
Fagfelt:

13 sep 2017
Skrevet av: FHF
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215