Banner Image

Rammebetingelser

Laksenæringen er helt avhengig av tilgang til tilstrekkelige mengder av fettsyrene EPA og DHA. Det er av avgjørende betydning at nye kilder for EPA og DHA bringes frem til industriell anvendelse og at den eksisterende oljen utnyttes maksimalt. Dokumentasjon på effekter av endrede fettsyresammensetninger trengs for å sikre fiskens helsen og robusthet og næringens interesser.

Kontaktperson:

Eirik Sigstadstø
Kontaktperson:
 
Eirik Sigstadstø
fagsjef marine ressurser - Trondheim
Tlf: +47 412 64 616
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Universitetsgata 10,
0164 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215