Banner Image

Sjømat og helse

FHF etablerte i 2013 et sjømat og helse-program som skal gå over fire år og som er den største enkeltsatsingen i FHF noensinne. Prosjektet er sektorovergripende og inkluderer både hvitfisksektoren, pelagisk sektor og havbruksnæringen og har som målsetning å undersøke om mager og fet fisk kan bedre metabolsk og mental helse hos mennesker. Konkrete resultater fra programmet vil komme løpende gjennom programperioden. 

Kontaktperson:

Sven Martin Jørgensen
Kontaktperson:
 
Sven Martin Jørgensen
fagsjef fiskehelse - Oslo
Tlf: +47 918 85 848
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Universitetsgata 10,
0164 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215